Polityka Prywatności (Klauzula informacyjna RODO)

Nadrzędnym celem klauzuli oraz działań informacyjnych Administratora Danych Osobowych jest zapewnienie adekwatnego poziomu ochrony klientów, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.


Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma STER Tomasz Stotko , z siedzibą w Opolu, ul., Przyjemna 5 numer NIP 9910387360

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przetwarzanie danych osobowych: zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 RODO, za przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ,b i f.
 2. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Ster Tomasz Stotko mogą być przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, prawnych, doradczych oraz księgowo-administracyjnych, w związku z realizacją zadań naszej firmy.
  Podanie danych jest dobrowolne i mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Podanie danych jest jednak niezbędne do prawidłowej współpracy i zawarcia ew. umów.
  W przypadku odmowy podania danych dalsza współpraca i realizacja usług może być niemożliwa.
 4. Dostęp do Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą miały tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Pani/Pana/Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – należy skontaktować się z osobą wymienioną w pkt. 2. niniejszej informacji: telefonicznie, poprzez stronę internetową, e-mailem lub osobiście w siedzibie
 7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 8. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.
 9. Państwa dane pozyskane w związku z udzieloną przez Państwa zgodą przechowywane i przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa internauty

 • Mają Państwo prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 • Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

Korzystając z usług firmy STER Tomasz Stotko wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi, w tym przedłożenia oferty jeśli o nią pytam. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego i do przeniesienia danych.

W przypadku wszelkich działań powierzonych firmie Ster Tomasz Stotko wynikających z zawartej umowy nie ponosi ona wszelkiej odpowiedzialności prawnej za konsekwencje wynikające ze skutków zrealizowanych celów marketingowych.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.